Home Hrvatski                                                                                                       

 

   

                     

            "OKOMITI BICIKL PARKING"

  ® P20040750              

Ušteda na prostoru više od 50% i maksimalno osiguranje od krađe bicikla                                             Click here for VIDEO 1

 ® OHIM-HABM                                       

       ® USPTO      Double gold medal UK   -   Gold medal USA   -   Gold medal CRO   -   Gold medal Malaysia

  Licence available !                                                           

                                                Klikni na    Video flash                        

 Click for VIDEO 2                             

                        

                  PARKIRALIŠTA ILI DRŽAČI ZA BICIKLE, IZRAĐUJU SE OD PLASTIFICIRANOG ČELIKA

  Parkiranje, skladištenje ili pohrana bicikla s kapacitetom od jednog do pet bicikla s mogućnošću neograničene ekstenzije. Pogodno za pohranu bicikla u vrtovima, dvorištima, predkućnicama i garažama. Bike Parking, ili držač/nosač za bicikle, posebno je pogodan za postavljanje ispred: stambenog objekta, dućana, pošte, banke, škole, tvrtke, tvornice, ugostiteljskog objekata, pansiona i hotela kao i na auto parkiralištu. Parking za bicikle, ili držač/nosač bicikla, stabilan je i samostojeći s mogućnošću tiplanja za tlo. Tri  mogućnosti osiguranja od krađe bicikla. Vrlo pogodno za pranje, održavanje i servisiranje bicikla. Zaključavanje bicikla: običnim lokotom kao i mogućnost zaključavanja uobičajenim lancima. Hotelima i pansionima, uz parkiralište za bicikle, nudimo i asortiman bicikla u paketu za rentiranje "RENT A BIKE".

                              

                                                 OKOMITI PARKING SA KAPACITETOM ZA 10 BICIKLA

          

                                                                                                                        Povećaj

                                              Sigurno parkiralište za bicikle, potreba je svakog grada.

             

           

                 

               

               

                

                

             

                 

           

                   

                                 

                                         Rješenje za tvrtke, hotele, stambene objekte, škole ...

                   

                

                                                                 Uklapa se u sve prostore!

               

                                                                  Tko želi ovakve prizore!

                        

       Rješenje problema bicikla u                                              Biciklizam na Jadranu, sve je prisutniji.  

            privatnim objektima.                        

              

                                        Mogućnost postavljanja panoa sa komercijalnim porukama.

         

             Dvostruki parking za bicikle,                                                 Bicikl parking, ispred škole.

           10 bicikla - 1 parking za vozilo.

                                                           

          Zaključavanje bicikla                     Zaključavanje pedale.                          Zaključavanje navozne

             u sendviču okvira.                                                                                             rampe bicikla.

           

                                                                                                     

                    U nedostatku lokota,                                                  Podešavanje okomice navozne

                      vezivanje lancem.                                                                 rampe bicikla.

              

             Povećaj                                                                                     

        Stalak za smještaj                               Stalak za smještaj                             Podizanje u okomiti

             1 bicikla.                                               2 bicikla.                                               položaj.

        

                                                                                                                                    Povećaj

                                       Otpuštanje sigurnosnog zapinjača i spuštanje navoza bicikla.

           

                             

                                              Pogodnosti čišćenja, pranja i podmazivanja bicikla.

 

                                         

 

                                    

                                                        Nadstrešnica se naručuje zasebno.

 

 

Spojna noga, koristi se za ekstenziju parkinga od 5 navoza na više.

U svim kombinacijama parkiranja bicikla u nizu, potrebne su dvije bočne noge.

Širina navozne rampe                                     420    mm
Širina bočne boge                                     125    mm
Širina spojne noge                                     160    mm
Dubina parkinga                                    1000    mm
Potrebna dubina do zida                                    1180    mm

 

Težina navozne rampe                                          7     kg
Težina jedne noge                                          4     kg
Težina spojne cijevi po navozu                                            ˝  kg

                                     

                                            Informacije i narudžbe: 

"AUTO MART" d.o.o.                                                     Tel.              01 4664-057

Kamaufova 2                                                                                            4664-133

10 000                                                                               Fax                   4664-134

Zagreb                                                                            Mobile         091/193 77 40

C R O A T I A                                                                E-mail:  info@auto-mart.hr

 

           Tražimo zastupnike i komercijaliste na cijelom području Hrvatske.

 

Back to Top   
         

"Okomiti Bicikl Parking"

 

 

   Namijena ove inovacije jest rješavanje problematike parkiranja bicikla i to uštedom više od 50 %  prostora, višestrukim osiguranjem bicikla od krađe upotrebom samo jednoga ili više manjih standarnih lokota (katanca) te mogućnost parkiranja bicikla bez  oštećenja bilo kojeg dijela na njemu.

       Problematika parkiranja i osiguranja bicikla u svijetu, opće je poznata. Naročito je vrlo izražena u gradovima, gdje popularnost kretanja biciklom, raste iz dana u dan.

       Sva do sada poznata rješenja za parkiranje bicikla, vrlo su nepraktićna, nezgrapna i nesigurna a parkiranje na takvim mjestima, gotovo sigurno rezultira oštećenjem, bilo rame bicikla ili žica kotača, poradi ćega se uglavnom izbijegavaju. Pored toga, za osiguranje bicikla na takvim mjestima, potrebno je sa sobom nositi poveliki lanac za zakljućavanje a što uvelike inkomdira vožnju. Nadalje, takve vrste parkinga i biciklima na njima, zauzimaju puno prostora te su zbog toga vrlo nepraktićni za gradove, iz kojeg razloga ih i srećemo vrlo rijetko.

       Okomiti parking za bicikle, zauzima jako malo prostora, svega jedan metar širine a dužne četrdesetak centimetara po biciklu, ukljućujući krajnje toćke stalka konstrukcije. To znaći, da deset parkiranih bicikla, zauzima jedno parkirno mjesto za osobni automobil.

       Ovaj parking, moguće je postaviti: na sredinu kolnika (trga), uz stambenu zgradu, na rub kolnika prema prometnici, javno parkiralište automobila itd. Vrlo je prikladan za postavku ispred dućana, javnih ustanova i sl. što definitivno stimulira korištenje bicikla.

       Obzirom, da se ovaj parking izrađuje po potrebama kupaca u elemntima, odnosno sa kapacitetom parkirnih mijesta od jednoga do deset uz mogućnost neograničene nadogradnje, vrlo je pogodan i za privatne kuće, veže i vrtove. Privatnom vlasniku ovoga parkinga, isti će služiti za pranje , podmazivanje i sitne popravke na biciklu.

   Inovacija u funkciji, može se vidjeti na priloženom katalogu i web stranici www.bikepark.auto-mart.hr

        

- Okomiti bicikl parking – Ušteda na prostoru više od 50% i maksimalno osiguranje od krađe bicikla – Parkirališta za bicikle, izrađuju se od plastificiranog čelika – Parkiranje ili skladištenje bicikla, sa kapacitetom za jedan bicikl, do deset u nizu. Pogodno za pohranu bicikla u vrtovima, dvorištima, predkućnicama i garažama. Bike Parking, posebno je pogodan za postavljanje ispred: stambenog objekta, dućana, pošte, banke, škole, tvrtke, tvornice, ugostiteljskog objekta, pansiona i hotela kao i na auto parkiralištu. – Parking za bicikla je stabilan sa mogučnošću tiplanja za tlo – Tri mogućnosti osiguranja od krađe bicikla – Vrlo pogodno za pranje, održavanje i servisiranje bicikla – Zaključavanje bicikla obićnim lokotom, kao i mogućnost zaključavanja uobićajenim lancima – Okomito parkiranje bicikla, od 1 do 10 parkirališnih mjesta – Sigurno parkiralište za bicikle, potreba je svakog grada – Bicikl parking ispred škole – Rješenje problema bicikla u privatnim objektima – Biciklizam na morskoj obali, sve je prisutniji – Dvostrani parking za bicikle, 10 bicikla-1 parking za vozilo – Mogućnost postavljanja panoa sa komercijalnim porukama – Zaključavanje bicikla u sendviću okvira – Zaključavanje pedale – Zaključavanje navozne rampe bicikla – Vezivanje lancem – Podešavanje okomice navozne rampe bicikla – Stalak za smještaj 1 bicikla – Stalak za smještaj 2 bicikla – Podizanje u okomiti položaj – Odpuštanje sigurnnsnog zapinjača i spuštanje navoza bicikla – Veliko je zadovoljsvo, imati čist i servisiran bicikl – Cijene naprava za okomito parkiranje bicikla: - 10 bicikla u nizu – 10 bicikla (dvostrani parking) –

5 bickla – 1 bicikl – Ostale kombinacije, izračunavati na slijedeći naćin: - Cijena parkirnog sklopa za jedan bicikl  – Cijena jedne boćne noge sklopa – U svim kombinacijama parkiranja bicikla u nizu, potrebne su dvije noge – Tražimo zastupnike i distributere širom svijeta – Korespondencija, po mogućnosti na Engleskom jeziku